MIES JA NAINEN ISLAMISSA

 • Etenkin naisen asema riippuu suurissa määrin Koraanin tulkinnasta ja paikallisen maan kulttuurista.

 • Koraanista ja hadithista voidaan löytää hyvinkin poikkeavia näkemyksiä kumpaankin suuntaan, myös tämä lisää hankaluutta ehdottomissa määrittelyissä. Koraanissa naisia ja miehiä pidetään enemmän tasa-arvoisina kuin hadithissa.

 • Pääsääntöisesti voidaan ajatella, että naista pidetään islaminuskossa miestä alempana. Ylläolevista seikoista riippuu, ovatko naiset täysin miehen vallan alla, vai lähes tasaveroisia kumppaneita.

 • Jyrkimmät ilmiöt kuten kunniamurhat ja ympärileikkaukset eivät maineestaan huolimatta kuulu Islamiin, vaan edustavat alkukantaisia heimotapoja.

PERHE JA AVIOLIITTO:

 • Avioliittoon tarvitaan molempien suostumus, vaikeneminen tulkitaan myöntymiseksi.

 • Tulevalla vaimolla on oikeus saada myötäjäisiä sulhaselta, ja hän saa pitää ne myös eron sattuessa.

 • Avioliittoa pidetään yhteisenä sopimuksena, jonka tarkoituksena on perheen perustaminen. Mikäli jompikumpi osapuolista ei ole tyytyväinen avioelämäänsä, hän on oikeutettu saamaan eron puolisostaan. Miehet voivat purkaa eron yksipuolisesti (eli käytännössä hyvin vähäisin syin) kun taas naiset voivat pyytää tuomioistuimelta eroa (syyksi kelpaavat mm. miehen väkivaltaisuus, kyvyttömyys huolehtia perheestä taloudellisesti tai mikäli mies on impotentti).

 • Eron sattuessa lasten huoltajuus kuuluu isälle.

 • Lastenhoitoa pidetään vaimojen tärkeimpänä tehtävänä, siveellisissä ja heidän arvolleen sopivissa töissä voi käydä, mikäli pystyy lisäksi huolehtimaan lapsista hyvin. Miehen tehtävänä on elättää perheensä ja johtaa sitä.

 • Miehellä voi olla enintään 4 vaimoa, edellytyksenä on että hän voi huolehtia heistä kaikista samalla tavalla. Käytännössä useampia vaimoja ei enää oteta.

LAIT, OMAISUUS JA YHTEISKUNTA

 • Rikoksentekijöinä miehiä ja naisia kohdellaan yhdenveroisesti. Esimerkiksi haureudesta rangaistus on 100 raipaniskua, eikä tuomittu saa mennä naimisiin kuin toisen tuomitun tai pakanan kanssa.

 • Oikeudessa todistajana kaksi naista vastaa kuitenkin yhtä miestä, " jotta jos yhden muisti pettäisi, toinen kuitenkin muistaisi oikein " (suura 2:282)

 • Miehet perivät vanhempiensa omaisuudesta kaksi kertaa niin paljon kuin naiset.

 • Naisilla on hallintaoikeus omaan omaisuuteensa, ja he voivat tehdä itse sopimuksia. Osallistuminen politiikkaan ja uskonnolliseen toimintaan on sallittua molemmille sukupuolille.

PUKEUTUMINEN JA KÄYTÖS

 • Sekä miesten että naisten on pukeuduttava ja käyttäydyttävä siveästi ja hillitysti. Naisille tämä tarkoittaa yleensä hiukset peittävää huivia, tai Hijabia joka peittää hiukset, kaulan ja hartiat. Koko vartalon ja kasvot peittävä Burka ei ole tyypillinen asu, vaikka sen käyttö on herättänyt runsaasti huomiota mm. Euroopassa.
huivi.jpg
isohuivi.jpg
Vasemmalla päähuivi, joka on suosittu etenkin länsimaissa asuvien musliminaisten keskuudessa. Oikealla Burkaan pukeutuneita naisia, joihin törmää esimerkiksi Afganistanissa.Lähteet:
http://answering-islam.org/suomi/html/naiset_koraanissa.html
http://hijabella.files.wordpress.com/2008/10/akel1.jpg
http://www.sott.net/image/image/6099/burka.jpg
http://www.islamtampere.com/naisenasema.htm
http://www.islamopas.com/bok/nainen.htmELÄMÄNKAARIJUHLAT
SYNTYMÄ
 • Lapsi liitty ummaan eli Islamilaiseen yhteisöön kun hänen korvaansa kuiskataan ustunnustus.
 • Lapsi saa nimen 7 päivän iässä, jolloin hänen hiuksensa myös leikataan.
 • vieraille teurastetaan eläin
Lapselle annetaan nimi, jonka sisällön toivotaan siirtyvän lapselle

YMPÄRILEIKKAUS

 • Suoritetaan pojille 4-13 vuoden iässä.
tyttöjen ympärileikkaus ei ole alkuperin islamilainen tapa vaan afrikkalainen.


HÄÄT
 • Moniavioisuus oli ennen sallittua.
 • Suuri ja kallis tapahtuma elämässä.HAUTAJAISET
 • Vietetään päivän kuluessa kuolemasta, ei polttohautausta, kasvot mekkaan päin käännettynä
 • Suruaika on kolme päivää jolloin saa vierailla omaisten luona.


MUITA TÄRKEITÄ JUHLIA:
  • UHRIJUHLA

-Juhlitaan pyhiinvaelluksen huipentumaa.

-Perhe teurastaa vuohen, lampaan tai kamelin (riippuen perheen varallisuudesta ja henkilömäärästä) ylijäänyt liha jaetaan köyhille.
  • PAASTON PÄÄTÖSJUHLA

-Jaetaan lahjoja, vieraillaan sukulaisten luona ymsyms.

ISLAMILAINEN KALENTERI(hijra-kalenteri):
  • 12 kuukautta:
 • Muharram
 • Safar
 • Rabi Al-Awwal
 • Rabi Al-Thani
 • Jumada Al-ula
 • Jumada Al-Thani
 • Rajab
 • Shában
 • Ramadan
 • Shawwal
 • Dhu Al-Qáda
 • Dhu Al-Hijjah


 • uusi kuukausi alkaa aina uudenkuun aikana.
 • ajanlasku alkaa 16.heinäkuuta vuonna 622 jKr.
 • perjantai on muslimien pyhäpäivä ja näinollen työpäiviksi jäävät la-to
 • Hijra-vuosi voidaan muuntaa gregoriaaniseksi vuodeksi seuraavan kaavan avulla::
M=(H x 33/34)+622

Islamin pääsuuntaukset:

Kiista profeetan perinnöstä

• Muhammadin kuoleman jälkeen v. 632 enemmistö valisti kalifiksi Muhammadin ystävän Abu Bakrin, hän kuoli kaksi vuotta myöhemmin
• Hänen jälkeensä valittii Umar, sitten Uthman ja viimein Ali
• Alin kalifikauden aikana käytiin sisällissotaa, joka loppui Alin murhaan v. 661

Sunnalaisuus

• Sunnalaisuus on islamin pääsuuntaus ja siihen kuuluu enemmistö muslimeista
• Sen mukaan islamin kulta-aika oli neljän ensimmäisen kalifin (= Profeetan seuraaja,uskonnollinen ja poliittinen johtaja) kausi, silloin elettiin esikuvallista islamia
• Sunnalaisuus jakautuu neljään koulukuntaa: hanbaliitteihin, hanafiitteihin, malikiitteihin ja shafi'iitteihin. Nämä neljä poikkeavat toisistaan lähinnä lakiin liittyvissä yksityiskohdissa, jotka koskevat lähinnä uskonnollisia rituaaleja ja perheoikeuteen liittyviä asioita
• Suunnalaisuus on demokraattista, eikä sillä ole uskonnollista hierarkiaa eikä keskushallintoa tai virkakoneistoa
• Imaamina (=rukouksen johtaja ja hengellinen neuvonantaja) voi toimia kuka tahansa täysivaltainen muslimi

Šiialaisuus

• Tarkoittaa Alin puoluetta
• Šiialaisuus muotoutui omaksi oppisuunnakseen vasta Alin kuolemaa seuranneina kolmena vuosisatana
• Šiialaiset eivät hyväksyneet kalifien valtaa ja heidän mielestään yhteisön johtaja on imaami, jolle tulisi kuulua hengellinen ja maallinen valta
• Vain Alin jälkeläiset ovat oikeutettuja imaamin virkaan ja heitä pidetään armoitettuina uskonnollisina johtajina, joilla on suora yhteys Jumalaan
• Šiialaisuutta sanotaan yleensä surun uskonnoksi, koska kaikki šiialaisten imaamit ovat kuolleet väkivaltaisesti
• Merkittävin vuosittainen juhla on ashura, jolloin muistellaan kolmannen imaamin marttyyrikuolemaa Kerbelan taistelussa 680. Irakin pyhät kaupungit Najaf ja Kerbela verhotaan mustiin kankaisiin ja kahvilat ja huvipaikat ovat suljettuina. Juhlan kymmenentenä päivänä esitetään kärsimysnäytelmä Husainin elämän viime vaiheista, yleisö seuraa näytelmää vaikeroiden ja jotkut jopa kiduttavat itseään. Uskotaan, että Husain on saanut kärsimyksensä kautta oikeuden puhua tuomiopäivänä Jumalan edessä kaikkien šiialaisten puolesta
• Šiialaiset oppineet ovat järjestäytyneet hierarkkisesti, toisin kuin sunnalaisuudessa. Alimmalla tasolla olevista oppineista käytetään nimitystä mullā, joka tarkoittaa herraa, ylempänä olevista taas arvonimeä hujjat-al-islām eli islamin argumentti. Ylimmistä oppineista käytetään nimitystä ajatolla (vastaa kristillisessä hierarkiassa piispaa) eli Jumalan tunnusmerkki
• Uskonnollisia arvonimiä ei saavuteta tutkintoja suorittamalla ja ajatolla-arvonimi täytyy ansaita; viisasta šiiamuslimia kutsutaan ensin pienessä piirissä mullāksi, jollei sitä vastusteta, arvonimi vakiintuu. Kun mullalla on riittävästi kannattajia ja oppineisuutta, häntä aletaan kutsua hujjat-al-islāmiksi ja jonain päivänä ajatollaksi
• Šiialaisuus on jakautunut useaan haaran, merkittävin on 12-šiialaisuus, jonka mukaan Alista laskien kahdestoista imaami Muhammad al-Madhi kätkeytyi ihmiskunnalta v. 941, siitä alkoi suuren kätkeytymisen aika. Kahdestoista imaami ei ole kuollut, vaan hän palaa lopulta Messiaana ja palauttaa oikeudenmukaisen hallinnon, kunnes tulee lopullinen tuomiopäivä

Suufilaisuus

Suufilaisuus on kehittynyt askeettisesta liikeestä 700-l. lopulla
• Tyypillistä on mietiskely, dhikr, jonka aikana toistetaan Jumalan nimeä tai lyhyitä lauseita kuten Koraannin säettä tai uskontunnustuksen alkua (Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala). Mietiskely voi olla hiljaista tai ääneen lausuttua, dhikr on tärkeämpi kuin päivittäiset salat-rukoukset
Suufit ovat mystikkoja, jotka etsivät välitöntä kokemusta Jumalasta. Mystiikan perinteissä ajatellaan, että totuus on sanomaton ja kokemus Jumalasta on kaukana sanojen tavoittamattomissa. Sanat ovat kuitenkin ainoa keino, jonka avulla voi välittää toiselle aavistuksen sanattomasta kokemuksesta
• Suufilaiset liittyvät yleensä veljeskunniksi, joita johtaa suufimestari eli šeiki, hänen tehtävänään on johdattaa noviisia syvemmälle mystiikan salaisuuksiin.
• Eräät veljeskunnat mietiskelevät tanssien, koska Jumalan läsnäolon kokemus on niin voimakas, että paikallaan pysyminen on mahdotonta. Tunnetuin veljeskunta on mevlevit eli tanssivat dervissit. Mevlevit tanssivat valkoisessa viitassa ja korkeassa kulah-hatussa. Tanssiin liittyy myös oivallus, sanattoman musiikin avulla voi lähestyä sanomatonta salaisuutta. Tanssivien dervissien veljeskunnan perusti 1200-l. Mawlana Jalal al-din Rumi
tanssivat dervissit
tanssi.jpg
Lähteet:
http://apostoli2.evl.fi/julkaisut.nsf/0/C07E0A324E30736EC225736900532E42/$file/hyv%C3%A4%20tiet%C3%A4%C3%A4%20islamista%2011%20islamin%20monimuotoisuus.pdf
http://www02.oph.fi/etalukio/uskonto/kurssi4/sivu_4_7_4.html
oppikirja: lukion uskonto osa 4: pyhät perinteet
http://tieku.fi/files/bonnier-ill/imagecache/630x420/pictures/dervish.jpg


Poliittinen islam kpl 30
Ei pakkokäännytystä:

Aluksi islamia pidettiin vain arabeille tarkoitettuna uskontona. Nykyään tilanne on muuttunut. Suurin osa muslimeista on muita kuin arabeja. Islamin uskoon käännytään vapaa-ehtoisesti, sillä koraanin lain mukaan ketään ei saa pakottaa uskoon. Joissakin Aasian maissa islamin laki on kietoutunut yhteen valtion lakien kanssa. Esim. Pakistanissa shari’a (islamin laki) toimii valtion lakina. Islamin lakia käytetään erityisesti perheoikeustapauksissa. Muslimit kritisoivat länsimaalaisia uskonnon unohtamisesta ja materialismista. He eivät varsinaisesti vastusta tiedettä ja teknologiaa, mutta niiden tulisi olla selkeiden arvojen rajoissa. Muslimeilla on käytössä koraanin mukainen koroton pankkijärjestelmä. Islamilainen talousjärjestelmä ei hyväksy pääomien kasautumista.Islamilainen modernismi ja panislamilaisuus:

Muslimeja ihmetytti Euroopan suuri taloudellinen menestys. Egyptissä syntyi tämän johdosta islamilaiseksi modernismiksi kutsuttu liike, jonka mukaan oli otettava oppia Euroopasta. Islaminmukaisesta elämäntavasta ja uskosta ei silti pitänyt luopua. Modernistit halusivat kehittää uuden lain, joka perustuisi yhä koraaniin, mutta lakeja olisi sovellettava aina yhteiskunnallisen tilanteen mukaiseksi. Myös järki kävisi lain lähteeksi. ”Jumala on antanut ihmiselle järjen, jotta sitä käytettäisiin.” Kannatusta tälle suuntaukselle ei löytynyt ja vastaliikkeeksi sen rinnalle perustettiin Muslimiveljeskunta. Muslimiveljeskunta korosti, ettei islamilaista yhteiskuntaa voida kehittää ottamalla mallia länsimaisista. Tätä ajatusmallia alettiin kutsua panislamilaisuudeksi. Järjestö suosi vanhoja islamilaisia arvoja. Muslimiveljeskunta perusti opintopiirejä, lukutaitokampanjoita, osuuskuntia ja köyhille tarkoitettuja klinikoita. 1930-luvulla järjestö kehittyi poliittiseksi liikkeeksi ja 1940-luvulla se perusti myös aseistetun erikoisryhmän. Erikoisryhmä rupesi murhaamaan veljeskuntaa vastustavia poliitikkoja. Muslimiveljeskunnan mielestä muslimimaiden politiikka perustui kansallisuusaatteeseen eikä hallituksella siksi ollut mitään oikeutta hallita muslimeja.Iranin islamilainen tasavalta:

Vuonna 1979 islamilaiset vallankumoukselliset syöksivät maata hallinneen šaanin vallasta ja perustivat Iranin islamilaisen tasavallan. Yhdysvallat oli tukenut šaanin kuningashuonetta. Monen mielestä tämä osoitti Yhdysvaltojen halua hallita maailmaa omien rajojensa ulkopuolellakin. Ajatolla Khomein puhui Yhdysvalloista suurena saatanana. Khomeinin kuoleman jälkeen kulttuurien välinen vuoropuhelu on alkanut toimia Muhammad Khatamin noustua valtaan.Islam lännessä:

Islamia on ollut Euroopassa jo 700-luvulta lähtien. Kristityt valtasivat islamilaisia alueita takaisin itselleen. 1900-luvulta lähtien islam on alkanut taas levitä Eurooppaan. Uutena alueena islam on myös lähtenyt leviämään Amerikkaan. Yhdysvaltain afroamerikkalaisten keskuudessa islam on saanut vahvaa kannatusta. Eurooppaan on myös muuttanut paljon muslimeja. Esim. Britanniaan, Ranskaan ja Saksaan on siirtolaisista ja maahanmuuttajista syntynyt muslimivähemmistö. Suomeen on alun perin tullut Venäjältä emigroituneita islamilaisia tataareja. Nykyään Suomeen muslimeja on tullut pakolaisina, siirtolaisina ja turvapaikan hakijoina Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja Somaliasta. Pohjimmiltaan islam edellyttää ympäröivän yhteiskunnan islamilaisuutta. Siksi muslimien sopeutuminen länsimaiseen yhteiskuntaan on ollut vaikeaa. Islamilainen valtioteoria jakaa maailman kahteen osaan: Islamin alueeseen (Dār al-Islām) ja sodan alueeseen (Dār al-harb). Sodan alueella olevan islamilaisen on joko muutettava sieltä pois tai taisteltava. Nykyään islamin oppineet ovat laajentaneet käsitystä niin, että on olemassa myös rauhansopimuksen alue (Dār as-suhl), jossa maahanmuuttajamuslimit voivat pysyvästi jäädä asumaan.


Koraani


Synty


Koraani on islamin pyhäkirja ja Muslimit uskovat, että Koraani on Jumalan sanaa, jota ilmoitettiin enkelin välityksellä.

Kun Muhammad oli keski-ikäinen, hän oli luolassa mietiskelemässä, jossa hän sai ensimmäisen ilmestyksensä. Ilmestyksessä korostettiin jumalallista mahtavuutta. Tämän jälkeen hän ei saanut pitkään aikaan ilmestyksiä ja kyseenalaisti näkemisensä, että oliko ilmestykset harhanäkyjä. Pian taas hän kuitenkin sai ilmestyksiä ja kun enkeli puhui Muhammadille, puhui hän kirjureille näitä enkelin sanomia sanoja, että muut pystyivät kirjaamaan niitä ylös, sillä Muhammad oli kirjoitustaidoton. Nämä ilmestyskertomukset olivat alku koraanille.

Muhammadin kuoltua ilmestyskertomukset olivat kuulijoiden päässä ja osa oli kirjattu ylös. Koraanin kokoamisesta syntyi taistelu, jossa saattoi kuolla miehiä, joilla oli päässään ilmestyskertomuksia. Abu Bakr ehdotti koraanin kokoamista yhteen ja sen kirjoittamista ylös eli Muhammad ei itse koonnut koraania. Koraania koottiin aluksi nahan- ja luunpalasille sekä kivitauluihin. Osa syntyi jo Muhammadin eläessä, mutta virallisesti koraani syntyi n. 650 ja koraani on arabian kielinen, jota virallisesti ei saa kääntää muille kielille. Käännökset ovat Koraanin selityksiä.

koraani.jpgKoraani


Sisältö


Koraani jakautuu 114 suuraan eli lukuun, jotka jakautuvat jakeisiin. Koraanin lopussa on lyhyemmät ja vanhimmat suurat ja etuosassa on pidemmät ja nuorimmat suura.. Suurat ovat kirjoitettu ns. riimiproosalla, joka ei ole runoutta mutta jota rytmittävät jakeen loppuun osuvat riimit. Sisältää monenlaisia tekstejä: rukouksia, saarnoja, yleisiä elämänohjeita, profeettakertomuksia ja lakeja. Koraani jaetaan Mekan ja Medinan kaudella ilmoitettuihin osiin.

Toistuvana teemana kirjassa on, että oikein uskovat pääsevät kuoltuaan paratiisiin ja epäuskoiset joutuvat helvettiin. Koraanissa annetaan yksityiskohtaisesti kuvauksia helvetissä odottavista kärsimyksistä. Muslimi etsii myös käytännöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmiinsa.

Tavallisimmin Koraania luetaan ääneen resitoiden ja kirjaa pidetään sydämen korkeudella. Koraanin ulkoa lukemista pidetään suurena hyveenä ja ulkoa opetellut saa kunnianimen hafiz eli säilyttäjä.

Koska Koraani on Jumalan sanaa, Koraania pidetään pyhänä esineenä. Jos Koraani putoaa maahan, täytyy suudella ja pyytää anteeksi siltä ja se on siunattava uudelleen. Monet uskovat, että jo sen olemassaolo tuo talolle siunauksen ja suojeluksen.

Lähteet:
Lukion Uskonto osa 4: Pyhän perinteet- kirja
Wikipedia

Islam ja lehdistö

- Syyskuun 11. päivän iskuiksi (käytetään myös nimityksiä Syyskuun 11., WTC-iskut ja 9/11) kutsutaan terrori-iskujen sarjaa, joka tapahtui Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001. Virallisten tahojen, kuten Yhdysvaltain hallituksen, sekä uutismedian valtaosan mukaan lentokoneiden kaappaajat olivat 19 Al-Qaidan terroristia, jotka toimivat Osama bin Ladenin ja Khalid Sheikh Mohammedin johdolla.

Vaikutus ja asenteet:
Suomalaisten mielikuvat muista uskonnoista eivät ole kovin suopeita.
- Ne ovat varsin kriittisiä. Suomalaiset sijoittuvat tässä suhteessa siihen aineiston kriittisempään päähän. Itseasiassa muslimeista suomalaisilla oli koko aineiston kielteisimmät mielikuvat. Tämä oli varsin yllättävä havainto, kertoo tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Muista vieraista uskonnoista kielteisiä mielikuvia oli huomattavasti vähemmän. Esimerkiksi buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta vain runsaalla kymmenesosalla suomalaisvastaajista oli kielteisiä mielikuvia.
Islam herättää ristiriitaisia tunteita
Vain kuusi prosenttia kyselyyn osallistuneista suomalaisista ajattelee islamista myönteisesti.
Myös maailmanlaajuisesti asenteita tutkittaessa, parinkymmenen vuoden sisällä tapahtuneet terrori-iskut ovat heikentäneet ihmisten positiivista suhtautumista, sillä ne usein liitetään suoraan muslimeihin.


Opiskelijat elävät puolitoista kuukautta muslimielämää:
http://tv1.yle.fi/juttuarkisto/muslimielamaa-videopaivakirja-toinen-viikko
(Kohta 04:00 eteenpäin)
"Harva suomalainen osaa erottaa mikä on islamia ja mikä muuta maahanmuuttajien kulttuuria. Oppilailla on hyvä tilaisuus selvittää, onko maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten mahdollista elää rinnakkain? Olisiko suomalaisilla muslimeilta opittavaa? Mistä arvoista ei voida neuvotella"

Kun mediassa puhutaan "ULKOMAALAISISTA", niin yleensä ihmiset rinnastavat myös uskonnollisen taustan mukaan kuvioihin.
http://www.uusisuomi.fi/k...nen-mies-raiskaa-useammin


Jumalakäsitys

Islamin mukaan on vain yksi Jumala. Tästä Jumalasta voidaan käyttää arabiankielistä nimitystä Allah, joka tarkoittaa Sitä yhtä Jumalaa. Nimi koostuu kahdesta osasta, jotka ovat Al, joka on määräinen artikkeli ja llah, joka on lyhennys Elohimistä, joka tarkoittaa Jumalaa. Islamissa uskotaan Jumalan ykseyteen toisin kuin kristinuskossa. Länsimaissa usein käytetään Allah- nimitystä, jotta islamin ja kristinuskon käsitystä Jumalasta ei sekoitettaisi.

Muslimien Jumala on ankara, kaikkivoipa ja oikeudenmukainen. Tämä armahtava tuomari on sekä ikuinen että kuolematon. Jumalan on myös pysyttävä tuntemattomana. Hän on lähettänyt jokaiselle kansalle profeettoja, jotka ovat olleet lähettiläitä tai varoittajia. Jumala ilmestyy profeettojen lisäksi myös koraanin kautta, joka on suora jatkumo profeetoista. Jumalalla on apunaan enkelit, jotka ovat sukupuolettomia henkiolentoja.

Islamin Jumala on kaikki ja kaikki on Jumala. Tämän vuoksi islamia voidaan luonnehtia myös panteistiseksi uskonnoksi. Yleensä islamia luonnehditaan kuitenkin monoteistiseksi, sillä pääasiassa islamissa korostuu yhteen tiettyyn ja ainoaan Jumalaan uskominen.


Profeetta MuhammedProfeetta Muhammed (n. 570 – 8. kesäkuuta 632) on islamin uskonnon perustaja, joka välitti uskonnon ainoan jumalan lopullisen ja täydellisen ilmoituksen ihmiskunnalle. Vuodesta 610 Muhammad alkoi saada ilmestyksiä arkkienkeli Gabrielilta, joista koottiin hänen kuolemansa jälkeen Koraani. Muhammad saarnasi islaminuskoa aluksi Mekassa, mutta vuonna 622 Muhammed muutti seuraajineen Mekasta Medinaan, jossa Muhammadista tuli niin uskonnollinen, sotilaallinen kuin poliittinenkin johtaja. Tästä muutosta, hijrasta, alkaa islamilainen ajanlasku.Ratkaiseva käänne Muhammedin uralla olivat sotavoitot, joita muslimijoukot saavuttivat Medinaan asettumisensa jälkeen. Useiden yhteenottojen jälkeen Mekka antautui vuonna 630.Vuonna 632 Muhammed suoritti jäähyväispyhiinvaelluksensa Mekkaan ja hänen siellä noudattamansa tavat muodostivat sunnan, profeetan tavan, jota muslimit edelleen noudattavat. Muhammed kuoli samana vuonna Medinassa, jonne hänet myös haudattiin.


Islamilainen perimätieto korostaa Muhammadin mekaanista roolia jumalallisten ilmestyksien välittämisessä. Medinan kaudella ilmestyksiin tulee kuitenkin vahvemmin vaatimuksia totella myös itse Muhammadia. Myöhemmässä islamissa uskonoppineet ovat vedonneet näihin kohtiin, kun Muhammadin elämäntavan eli sunnan noudattaminen on määritelty uskonnolliseksi velvollisuudeksi.


Muhammadin tärkeimmän ja varhaisimman elämäkerran kirjoittajan Ibn Ishaqin kirjoituksiin perustuvan Ibn Hishamin edition mukaan ensimmäinen islaminuskoon kääntynyt henkilö oli Muhammadin vaimo Khadija. Ensimmäinen mieshenkilö oli tuolloin vasta kymmenvuotias Ali ibn Abi Talib.Muhammad sai pian myös vihamiehiä ja häntä alettiin pilkata ja myöhemmin myös vainota.

Pilapiirrosjupakka

Muhammad-pilapiirrosjupakka alkoi kahdentoista profeetta Muhammadia esittävän pilapiirroksen julkaisemisesta Tanskan suurimman päivälehden Jyllands-Postenin sivuilla 30. syyskuuta 2005. Lehti ilmoitti halunneensa asiasta käydyn julkisen keskustelun kautta kokeilla, onko sananvapaus Tanskassa kaventunut maahan muuttaneiden muslimien vaikutuksesta. Kysymys nousi esille, koska islamilaisuudesta kertovaan lastenkirjaan oli vaikea saada kuvittajia. Islamin valtasuuntaus sunnalaisuus on lähtökohtaisesti kuvakielteinen.


Islamilainen taideIslamilaiseksi taiteeksi kutsutaan niiden maiden rakennus- ja kuvataidetta, jotka ovat omaksuneet islamin uskonnon. Merkittävimmät tuotokset islamilaisessa taiteessa ovat moskeijat ja niiden koristelu.
Islamilainen taide on muutenkin erittäin koristeellista.


Kolmio, neliö ja ympyrä ovat keskeisiä peruskuvioita islamilaisessa kuvataiteessa. Koska islamilaisen kuvataiteen lähtökohta on ympyrä, joka symboloi Allahia, se on mukana kuvioissa abstraktina perustana. Ympyrä jaetaan kuudella tai kahdeksalla ja niin saadaan tähtikuvio.


Islamilainen taide pyrkii illusionismiin, jossa esineet eivät näytä siltä mitä ovat.


Koska islamin taide on aina ollut voimakkaasti sidoksissa uskontoon, se on ilmaisultaan sangen yhtenäistä alueesta riippumatta.


Rakennustaiteessa yleistä ovat suuret kupolikatot ja minareetit moskeijoissa.

Taj Mahal on yksi parhaimmista islamilaisen rakennustaiteen näytteistä. Se on rakennettu jo vuonna 1653 valkoisesta marmorista.
moskeija.jpg
moskeija2.jpg


Materiaalit

Mosaiikki on erittäin yleinen koristemateriaali islamilaisessa taiteessa.

Moskeijoiden lattiat ovat aina peitetty matoilla. Matot ovat värikkäästi koristeltuja ja niissä on usein mihrab eli rukoussyvennys, johon voi polvistua rukoilemaan.


Symboliikka

Viiniköynnös on myös hyvin yleinen kuvio sekä palmu tai lehtikiehkura, jotka kaikki ovat elämän symboleja. Kruunu, jalokivi ja maljakko ovat vallan merkkejä. Turkoosi väri samoin kuin kukko suojaa pahalta, samoin silmä, käsi tai viisi pistettä.http://www.youtube.com/watch?v=yGp29FIirI8

http://www.youtube.com/watch?v=2z0d9ZbxcYA&feature=related