kpl.5 Hindulaisuuden peruskäsitykset

Dharma

Dharma = velvollisuus, intialaisen uskonnollisen ajattelun peruskäsite, laki, järjestys ja hyveet

Jokaisella yksilöllä on oma dharmansa ja se tarkoittaa elämänohjetta, velvollisuutta ja hyvettä. Yksittäisen ihmisen oma dharma määrittyy hänen yhteiskunnallisen asemansa perusteella. Esimerkiksi jokin asia voi olla sallittua miehille, mutta ei naisille, kysymys on kuitenkin vain ruoasta, ammatista, ihmiskontakteista tai pukeutumisesta. Yleinen dharma säätelee koko olemassaoloa ja maailmanjärjestystä, jotka toteutuvat kaikissa elämäntilanteissa.

Karma

Karma tarkoittaa ihmisen tekemiä tekoja läpi elämän. Jokaisella teolla tai tekemättä jättämisellä on seuraukset, jotka määrittävät ihmisen kohtaloa. Kun ihminen tekee hyviä tekoja, hän pääsee dharman mukaan jälleensyntymässään parempaan elämään. Huonot teot johtavat taas siihen, että ihminen joutuu huonompaan asemaan. Siihen asemaan, missä ihminen on nyt vaikuttavat kaikki siihen asti tekemät teot ja aikaisemmissa elämistä kertynyt karma. Menneiden toimintatapojen tiedostaminen on tärkeää, jotta voisi vaikuttaa tulevaan karmaan.


external image karma%285%29.jpg
Samsara

Samsara liittyy olemassaolon kiertokulkuun tai jälleensyntymään. Kuolematon sielu (atman) syntyy uuteen ruumiiseen, jumalaksi, ihmiseksi, eläimeksi tai kasviksi, sen mukaan millaisia tekoja ihminen on tehnyt omassa elämässään. Sielu jatkaa syntymistä ja kuolemista niin kauan, kunnes se oivaltaa perimmäisen totuuden. Samsara merkitsee negatiivista olemisen tilaa, koska tavoite ei ole jälleensyntyä monta kertaa. Samsarasta voi vapautua tiedon tien, rakkauden tai tekojen tien kautta.

Ensimmäisessä, tiedon tiessä (jnana marga), vapaudutaan henkisen oivalluksen ja uudenlaisen tiedostamisen kautta. Tähän liittyy usein myös maailmasta luopuminen askeesin kautta. Toinen tie on tekojen tie (karma marga), jossa ihminen voi vapautua toimimalla aktiivisesti yhteiskunnassa. Tekojen on oltava pyyteettömiä. Viimeinen on rakkauden tie (bhakti marga), jossa ihminen omistaa elämänsä jumalan palvelukseen. Tällöin jumala antaa hänelle pelastuksen.Jooga eli yhteys
 • Jooga on Intiassa tuhansien vuosien aikana syntynyt ihmisen ja maailmankaikkeuden fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen olemus ja niitä koskevat filosofiset pohdiskelut ja niihin liittyvät käytännön harjoitukset.
 • Alunperin joogan tarkoitus oli tuoda harjoittajansa lähemmäs jumalallista.
 • Joogassa on neljä eri haaraa
 1. Karmajooga eli epäitsekkään työn jooga.
 2. Bhaktijoogaa eli antaumuksen jooga.
 3. Jñānajoogaa eli tiedon jooga sekä.
 4. Rājajoogaa eli henkisen ja fyysisen meditatiivisen harjoituksen jooga.
 • Jooga määritelmänsä mukaan ole uskonto, mutta muiden uskontojen edustajat luokittelevat sen kuuluvan intialaiseen uskonnollisuuteen eli hindulaisuuteen.
 • Joogan eri suuntauksille yhteistä on keskittymisen ja meditaation harjoittaminen.
  -Keskittyminen tarkoittaa tietoisuuden keskittämistä yhteen pisteeseen.
  -Pitkäaikainen keskittyminen yhteen pisteeseen johtaa vähitellen jatkuvaan meditaatioon, jonka aikana sisäiset kyvyt voivat laajentua ja yhdistyä äärettömään.
 • Jooga tarjoaa kokonaisvaltaisesti hyvän olon mielelle ja kropalle
  Tantrismi
 • tantrismi on länsimainen eikä tule uskonnollisen järjestelmän sisältä itsestään.
 • tantrismi yhdistelmä harjoituksia ja aatteita eri lähteistä ja eri ajoilta
 • Hindulaisen tantrismin piirteinä voidaan yleisesti pitää ei-vedistä tai vedisen tradition ulkopuolista alkuperää tai kirjoituksellista auktoriteettia, kiistanalaisia tai ristiriitaisia harjoituksia, anti-askeettista ja anti-kieltäymyksellistä asennetta sekä positiivista asennoitumista kehoa kohtaan.
 • päämääränä ovat valaistuminen sekä maallinen menestys  saiva-, sakta- ja vaisnavahindut


 • Hindulaisuuden tärkeimmät suuntaukset ovat Vishnun palvontaan keskittyvä vaishnavismi, Shivan palvontaan keskittyvä shaivismi, sekä jumalattaren palvontaan keskittyvä shaktismi. Kukin näistä suuntauksista jakaantuu lukemattomiin askeettisiin oppitraditioihin, joiden oppi ja käytänteet palautuvat useimmiten johonkin keskiaikaiseen pyhimykseen tai uskonnon uudistajaan. Jokainen suuntaus painottaa eri kirjoituksia ja painottaa usein eri jumaluutta korkeimpana palvonnan kohteena. Nykyisin suurin askeettinen oppitraditio koostuu Ramananda-askeeteista, jotka palvovat ylimpänä jumaluutena Ramaa.

  Polyteismin takaa löytyy monismi
Kastijärjestelmä kpl 6
Vaikka kastijärjestelmä on hindujen eikä hindulaisuus ole Intian valtionuskonto, voidaan silti puhua intialaisista yhteiskuntaluokista, sillä hindulaisuus on Intian valtauskonto. Intian valtio on yrittänyt estää ja kieltää yhteiskunnallista eriarvoisuutta, mutta turhaan. Hindulaisella kastijärjestelmällä on niin pitkät perinteet ja juuret, että sitä on lähes mahdoton lopettaa.

Kastijärjestelmä jaettu neljään eri varnaan eli yhteiskuntaluokkaan, jotka puolestaan ovat jaettu erilaisiin jateihin eli kasteihin, josta tulee nimitys kastijärjestelmä. Alla olevasta kuvasta näkyy neljä varnaa, pappis- (vihreä), soturi- (sininen), kauppiaiden, karjankasvattien sekä viljelijoiden (oranssi) ja palvelijoiden sekä käsityölaisten (keltainen) luokat. Näiden neljän varnojen lisäksi on vielä yksi varna, jota kutsutaan "koskemattomiksi". He ovat intialaisen yhteiskunnan roskakansaa ja toimivat lähinnä siivoajina sekä ihmisten ruumiiden ja eläinten ruhojen parissa.

caste-system-in-hinduism.gif
caste-system-in-hinduism.gif

Hindulaisten kastijärjestelmä vaikuttaa niin hindulaisten omaan elämään, kuin myös intilaiseen yhteiskuntaan. Ylempään kastiin kuuluva ei saa astua edes alemman kastiin kuuluvan varjon päälle, sillä tämän uskotaan saastuttavan ylempi kasti. Jos hindulainen saastuu, pitää hänen suorittaa puhdistautumisrituaali tai hän tippuu alempaan kastiin, joka on suuri häpeä koko suvulle. Oma kasti määrittää koko hindulaisen elämän, muunmuassa sen mitä hindu saa syödä ja juoda, miten hän saa pukeutua ja mitä tehdä ammatikseen.

Ihmisenä hindulaisessa maailmassa

 • Hindumiehen ideamalli: klassisen mallin mukaan neljä vaihetta
 1. Opiskelijavaihe: Veda-tekstejä opiskellaan opettajan johdolla viisi vuotta
 2. Perheenpään vaihe: naimisiin meno, perheen perustaminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen elämään
 3. Eläkeläisvaihe ( =erakkovaihe): jo omia pojanpoikia, heidän opetusta yksin tai vaimon kanssa, vähitellen vetäytyminen pois aktiivisesta elämästa, suorittaa uhreja jumalille
 4. Siirtyminen askeesivaiheeseen: luopuminen kaikesta omaisuudesta ja siteistä yhteiskuntaan, hänestä tulee kiertävä ja kaikesta maailmasta vapaa
 • Malli tapahtuu harvoin, se on ihanne, joka on ollut mahdollinen ylempien luokkien miehille -naisille ei koskaan
 • Mallista kuitenki huomaa hindulaisten keskeisen ajatuksen: aktiivisesta elämästä irrottautuminen

Perhe


 • Dharma ( =pyhä velvollisuus ja hyveellinen elämä) kuuluu sekä miehille että naisillle, miehen ja naisen dharma kuitenkin erilainen
 • Patriarkaalinen yhteiskunta on miesten valtaan perustuva: yhteiskunnallinen elämä miesten ja kotielämä naisten (kodissa naisella paljon valtaa)
 • Kuitenkin pojan tai pojanpojan kasvatus kunnia-asia hindumiehelle
 • Nainen avioituu perinteisesti varhain
 • Perheet etsivät lapselleen puolison ja sopivat avioliitosta
 • Avioerot harvinaisempia kuin länsimaissa, koska eronneen naisen on vaikea löytää paikkaa yhteiskunnassa
 • Kuitenkin naisten ja tyttöjen asema parantunut


Kpl 7: Pyhän kohtaaminen
Häät ovat tyttöjen initiaatio:
Pojilla initiaatioriittinä toimii pyhän langan seremonia, tytöillä häitä pidetään vastaavana asemaa vahvistavana rituaalina. Uuden aseman merkiksi tytöt saavat punaisen täplän otsaansa ja jakaukseensa.

Yleensä on vanhempien tehtävä valita lapsilleen puoliso, perinteisesti kastijärjestelmä on rajoittanut puolison valintaa sillä avioparin oli oltava samasta kastista. Avioliittoa pidetään osin eräänlaisena kauppasopimuksena kahden perheen välillä. Avioeroa ei hindulaisuudessa hyväksytä sillä avioliittoa pidetään pyhänä.
Hääjuhlaan kuuluu tuliuhriseremonia, jossa tietyllä tavalla rakennetussa ja sytytetyssä nuotiossa uhrataan öljyjä ja yrttejä. Hääpari kävelee seitsemän kertaa pyhän tulen ympäri, jotta avioliitto olisi sinetöity.
Hinduhäät: http://www.youtube.com/watch?v=f73d6B2H2ao

Tuli vapauttaa sielun ruumiista:
Hindun kuollessa ruumiista halutaan päästä eroon niin nopeasti kuin mahdollista, sillä kuoleman ajatellaan olevan kaikkein saastaisin asia hindun elämässä. Ruumis hävitetään miesseurueen kesken, ja hävittäminen tapahtuu polttamalla. Polttamiseen on olemassa tarkat rituaalit ja määräykset.
Ruumiiden polttohautausta Gangesin varrella: http://www.youtube.com/watch?v=K4ODZUhSJ7c&feature=related
Polttamisrituaaleja Katmandussa: http://www.youtube.com/watch?v=rD5xtrDS7Nw&feature=related
Ruumis poltetaan, koska hindut ajattelevat tulen vapauttavan sielun ruumiista kaikkein nopeimmin. Tuhkat ripotellaan kolmen päivän sisällä polttamisesta pyhään jokeen tai mereen, jotta sielu pääsisi odottamaan jälleensyntymistä.

Pyhiinvaellus ja pyhä luonto:
Hinduilla on lukuisia eri jumalille pyhitettyjä pyhiinvaelluspaikkoja ympäri Intiaa. Usein nämä paikat ovat korkeita vuoria tai vesiä, vuoret kuvaavat miesjumalia ja joet jumalattaria. Jokiin kastautumista käytetään puhdistautumisriittinä, lisäksi niiden uskotaan tuovan hedelmällisyyttä ja niille voidaan uhrata.
Pyhiinvaelluspaikoille on rakennettu temppeleitä, ja osa pyhiinvaelluskohteista on todella suosittuja (esimerkiksi Varanasi http://www.sacred-destinations.com/india/varanasi )
Luontoa kunnioitetaan hindulaisuudessa, sitä pidetään jumalallisena eikä sitä saa vahingoittaa.

Karnevaaleja, valon juhlaa ja uskonnollista taidetta:
Hindulaisessa vuodenkulussa on useita juhlia, jotka pohjautuvat yleensä hindujumalien tekemisiin. Näistä esimerkkinä mm. Sivan ja Parvatin avioitumisjuhla, Durga-jumalattaren navaratri-juhla, sekä valon juhla Diwali, jossa juhlitaan Rama-sankarin kotiinpaluuta.
Videomateriaalia Diwalin juhlinnasta: http://www.youtube.com/watch?v=1jvkTGFjfk0&feature=related
Hindulaisuuden taide keskittyy jumalien kuvaamiseen, sillä jumalien uskotaan asuvan temppeleihin sijoitetuissa kuvissa joille uhrataan ja joille esitetään esimerkiksi musiikkia ja tanssia. Vishnu-jumalaa esittävä kuva:
external image hindu-gods-vishnu.jpg

Jumalanpalvelusta kotona ja temppelissä:
Hindulaisuudessa keskeistä ei ole jokapäiväinen temppelissäkäynti. Hindulaiset voivat suorittaa palvonnallisen seremonian eli ”pujan” yhtä hyvin temppelissä, kuin kotonakin. Kotona seremonia suoritetaan kotialttarin luona. Alttaria hoitaa usein perheen äiti. Seremoniassa hiljennytään, sytytetään suitsukkeita, rukoillaan ja meditoidaan. Rituaalissa Jumalaa kohdellaan, kuin vierasta. Hänelle tarjotaan ruokaa, suitsukkeita, tuikuissa olevaa tulta ja rukouksia.
Hindutemppeleissä seurustellaan jumalten kanssa:
Hindulaiset eivät saa opetuksiaan saarnoissa. Heille kerrotaan pienestä pitäen tarinoita, joiden kautta uskonnollinen oppiminen tapahtuu. Temppeli on hindulaisille paikka, johon tullaan seurustelemaan Jumalan kanssa. Hindulaiset kiittävät Jumalia temppeliuhreilla. Uhraamalla pyritään saamaan Jumalan huomio ja samalla pyydetään jotain. Palvoja tulee osalliseksi jumalallisesta voimasta, kun hän saa papin siunaaman uhrilahjansa takaisin.

Uskonnon spesialistit:
Temppelipapit ovat asiantuntijoita rituaalien suorittamisessa. Heidän ei ole tarkoitus antaa minkäänlaista moraalista opetusta. Hindulaisuudessa uskonnollisina opettajina toimivat gurut. Gurut ovat opettajia ja parantajia. Tällaisten uskonnollisten opettajien ympärille kerääntyy yleensä asram eli yhteisö. Asrameissa harjoitetaan hyväntekeväisyyttä ja niissä korostetaan askeettista elämää. Yhteisöt pyrkivät irrottautumaan maallisista nautinnoista ja sitoutumisista.

Nimi pyhitetään ja hiukset leikataan:
Hindulaisten elämänkaareen kuuluu erilaisia rituaaleja ja riittejä. Nimenanto on yksi tärkeistä rituaaleista. Siinä pappi ehdottaa vanhemmille sopivia tavuja, joista nimen tulee muodostua. Noin 1-3-vuotiaana hindulaisten lasten hiukset leikataan ja uhrataan jumalille. Hiusten leikkaaminen voi tapahtua myös pyhiinvaelluksessa tai perheen jäsenen kuolemantapauksessa. Initiaatioriitti on ennen murrosikää tapahtuva seremonia. Tämä seremonia suoritetaan vain brahmaanipojille. Initiaatioriittiä pidetään toisena syntymänä. Initiaatioriitin jälkeen hindupoika astuu yhteiskuntaan oman varnansa täysivaltaiseksi jäseneksi.

Kpl.8 Hindulaisuus, historia ja yhteiskunta

Beatles-yhtye ja Maharisi Mahes Yogi

1960-luvun hippiliikkeen myötä itämaiset uskonnot nousivat muotiin. Esimerkiksi intialainen Maharishi Mahesh Yogi nousi kuuluisuuteen The Beatles –yhtyeen matkustettua hänen luoksensa opiskelemaan transendenttistä mietiskelyä. Maharishi uskoi opettavansa maailman meditoimaan kolmessa vuodessa ja hävittävänsä ihmiskuntien väliset sodat uudelleensyntymän välityksellä.

Maharishi Mahesh Yogi keskustelemassa transendenttisestä mietiskelystä


Hare Krishna-liike

Krishna-uskontoa voidaan luonnehtia intiimiksi teismiksi. Tällä tarkoitetaan käsitystä jumalasta, joka sallii hyvin läheiset ja rakastavat suhteet palvojiinsa. Intiimin teismin perinteissä sielun ja jumalan rakkaus ilmenee erilaisissa suhteissa, jotka muistuttavat tässä maailmassa ilmeneviä suhteita, kuten vanhempien rakkaus lapseensa tai ystävien välinen rakkaus.

Elämäntapa :
Krishna-tietoisuuden tavoitteena oleva itseoivallus ei ole pääasiallisesti vapautus jälleensyntymästä, vaikkakin vapautus on prosessin sivutuote. Päämääränä on suhteen kehittäminen Krishnaan ja sen täydellistäminen.
Elämän päämäärä:
Vihityt jäsenet noudattavat neljää säännöstelevää periaatetta:
Heidän tulee..
1. ..pidättäytyä syömästä lihaa, kalaa ja munia.
2. ...pidättäytyä päihteistä, joihin mukaan luetaan myös kahvi, tee ja tupakka.
3...pidättäydyä uhkapeleistä.
4... pidättäytyä avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista sekä sukupuolielämästä, jonka tarkoituksena ei ole lasten saaminen.

Katso Suomessa toimivan Krishna-liikkeen sivut

Jainalaisuus

on hindulaisuuden pohjalta syntynyt kaiken elävän kunnioittamista korostava intialainen uskonto. Jainalaisuus on dharmalainen uskonto, jonka mukaan ei ole olemassa mitään korkeampaa voimaa, jonka puoleen ihmiset voisivat kääntyä. Se on pienimpiä ns. maailmanuskontoja ja suurin osa sen kannattajista asuu Intiassa.
Jainalaiset tavoittelevat buddhalaisten tavoin nirvanaa eli vapautusta askeesin avulla. Ihmisen sielu on luonnostaan valoisa ja kirkas, mutta karma voi sumentaa sen.

Jälleensyntymisen ketjusta voi vapautua noudattamalla askeesia ja viittä ohjetta:
1.ei saa tappaa
2.ei saa varastaa
3.ei saa valehdella
4.ei saa elää siveettömästi
5.ei saa olla ahne

160px-Swastik4_svg.png
(Jainalaisuuden pyhä merkki)
Sikhismi

Sikhiläisyys syntyi 1500-luvulla Guru Nanakin perustamana Luoteis-Intiassa, Punjabin alueella. Uskonnon pyhin paikka Kultainen temppeli sijaitsee Amritsarin kaupungissa. Sikhiläisyydessä yhdistyvät hindulaisuuden ja islamin keskeiset piirteet eli usko jälleensyntymiseen ja monoteismi.

Pyhä kirja on nimeltään Guru Granth Sahib. Liikkeessä kunnioitetaan 10 gurua: Nanakia, Angadia, Amar Dasia, Ram Das Sodhia, Arjun Devia, Har Gobindia, Har Raita, Har Kishania, Tegh Bahaduria ja Gobind Singhia.

Sikhismin pelastuskäsityksen mukaan ihmisen tulisi kuunnella sydämessään kaikuvaa jumalan ääntä ja vastata siihen. Hän voi saavuttaa vapautuksen jälleensyntymisen kierrosta jo tässä elämässä, kunhan saa yhteyden sisimmästään löytyvään jumalan arvoon.

Sikhiläisyyden uskon perusta löytyy havainnollisimmin mul mantra -nimisestä Guru Nanakin sepittämästä Guru Granth Sahibin säkeestä, jota lausutaan rukouksena päivittäin:


”Jumala on yksi, ja hänen nimensä on ikuinen totuus. Hän on kaiken luoja, kaikkialla läsnä oleva henki. Peloton ja vailla vihaa, ajaton ja hahmoton. Hän ei synny eikä kuole, hän on itse itsessään valaistunut. Hänet tunnetaan gurun armosta.” (Lähde: http://www.uskonnot.fi/uskonnot/view?religionId=14)


Sikhigurut opettivat Jumalan ykseyden lisäksi ihmiskunnan ykseyttä. Kaikki ihmiset ovat sikhiläisyyden mukaan tasa-arvoisia eikä se hyväksy minkäänlaista syrjintää fyysisten kykyjen, sukupuolen, sosiaalisen aseman, ihonvärin, tai muun vastaavan perusteella.


Veljeskunnalla on lisäksi viisi tunnusmerkkiä, jotka kaikki alkavat K-kirjaimella.

1. kesh, hiukset (leikkamaton tukka ja parta)

2. kangha, kampa (hiuksissa niiden puhtaana pitämistä varten)

3. kacch, polvihousut (sotilaiden asun elementti)

4. karia, teräksinen rannerengas,

5. kripan, yksiteräinen tikari (saa käyttää vain itsepuolustukseen)


Vuosisada tunnetuin Intialainen: Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi toimi yhtenä modernin Intian ensimmäisistä johtohahmoista ja vaikutti suuresti Intian itsenäistymiseen. Työnsä merkityksen vuoksi häntä usein kutsutaan Mahatma(suuri sieluinen) Gandhiksi.

Gandhi syntyi 2.10.1869 Porbandarissa Intiassa Britannian siirtomaavallan aikana. Hän opiskeli lakitiedettä Lontoossa vuosina 1888-1893. Valmistuttuaan hän siirtyi työskentelemään lakimiehenä Etelä-Afrikkaan, jossa asui vuoteen 1914 asti. 1915 hän palasi Intiaan.

Intia oli kuulunut Britannian vallan alle 1800-luvun puolivälistä asti. Britannia antoi tärkeimmälle siirtomaalleen Intialle jonkin verran itsemääräämisoikeuksia, mutta silti siellä vaikutti suuri itsenäisyysliike. Liikkeen keulakuvaksi nousi vuonna 1919 Gandhi, joka otti oppinsa ja toimintansa perusteeksi väkivallattomuuden ja näin ollen satyagrahan eli passiivisen vastarinnan. Hän opetti, että ihmisten ei pitänyt vihata vastustajiaan, mutta että päämääristä piti pitää kiinni.Gandhi puolusti tasa-arvoa niin naisten kuin eri kastienkin välillä, rauhaa muslimien ja hindujen välillä sekä Intian itsenäisyyttä. Hän järjesti boikotteja ja tapahtumia, kuten suolamarssin. Suolamarssi protestoi brittien asettamaa suolaveroa vastaan. Siinä Gandhi ja hänen kanntattajansa vaelsivat 400 km rannikolle kuivattamaan suolaa välttyäkseen maksamasta veroa. Matkan aikana heidän joukkoonsa liittyi lisää intialaisia, vaikka britit saartoivatkin protstoijia. Gandhi käytti toiminnassaan myös nälkälakkoa.

Kerran jo itsenäisyysneuvottelujen kariuduttua Gandhi vaati brittejä poistumaan Intiasta, jonka seurauksena hänet vangittiin. Vankilassa jo monia kertoja aiemminkin ollut Gandhi oli sekä hindujen että muslimien puolella sisällissodassa 1946. Intia itsenäistyi seuraavana vuonna, mutta taistelut jatkuivat uskontojen välillä. Lopulta kiihkohindu ampui Gandhin raivostuneena hänen suopeudestaan muslimeja kohtaan 1948.Swami Vivekananda Vivekananda syntyi 1863 Länsi-Bengalissa. Hän toimi 1800-luvun merkittävän uskonnollisen uudistajan Ramakrišnan oppilaana. Ramakrišna oli sitä mieltä, että kaikkien uskontojen perusta ja pyrkimykset ovat samoja. Vivekananda levitti mestarinsa oppeja erityisesti Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

1893 Vivekananda toi hindulaisuuden länsimaiden tietoisuuteen Chicagossa järjestetyn uskontojen maailmanparlamentissa pitämänsä puheen avulla. Puhe innosti ihmisiä, jotka perustivat uskonnollisia keskuksia hinduille.Hindulaisuus tunnetaan länsimaissa erilaisina guruliikkeinä

Suurimmat guruliikkeet:

1.Transkendentaalisen meditaation liike= TM

- Beatlesit tekivät tunnetuksi

- etsitään mielenrauhaa meditoimalla

- Sai Baba, nykyintialainen guru, jonka kannattajat länsimaalaisia, häntä pidetään jumalallisena inkranaationa, laaja sosiaalinen työ, perustanut esim. sairaaloita

2.Äiti Amma

- rakkauden ja myötätunnon kautta opettaa jokaista menemään syvemmälle omaan uskoonsa ja ottamaan paremmin selvää uskonsa peruskohdista -> on sitä mieltä, että kaikki uskot pohjautuvat samaan

- halaa ihmisiä, tähän mennessä jo n. 30 miljoonaa

- tekee laajasti hyväntekeväisyyttä

- http://www.amma.fi/sanom/sanoma.php

3.Hare Krishna

- International Society for Krishna Consciousness (kansainvälinen Krisnatietoisuusyhteisö)

- perustettu Yhdysvalloissa 1960-luvulla

- Perustaja on A.C. Bhaktivedanta, jonka uskottiin olevan Krisnan inkranaatio.

- Palvovat gurujaan, kuten em. Bhaktivedantaa, joka kuoli 1977.

- Pyhiä kirjoja ovat Veda-kirjat, jotka ovat Bhaktivedantan kääntämiä.

- Liike toimii myös Suomessa, pääkeskus on Intiassa.

- Hare Krisnalaiset järjestävät kulkueita, tekevät lähetystyötä, syövät vain pyhitettyä kasvisruokaa, järjestävät sunnuntaisin juhlia ja pitävät mm. pitopalvelua.

Jumalien nimistä koostuvien mantrojen laulaminen ja mietiskely ovat perinteisiä henkisiä harjoituksia. Tunnetuin mantra:

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare

- Mietiskelyssä ja rukoilussa käytetään apuna rukousnauhaa. Mantran toistaminen on itseoivalluksen tie ja määränpää. Toistamisella pyritään pääsemään eroon negatiivisista tunteista. Yleensä mantroja toistetaan hiljaa mielessä, maha-mantraa toistetaan ääneen.